ماسه سیلیس شیشه و پشم شیشه

 

سیلیس در تولید شیشه های مسطح مصرفی در صنعت ساختمان سازی و خودرو سازی مورد استفاده قرار میگیرد ، همچنین سیلیس در تولید ظروف شیشه ای مواد غذایی ، نوشیدنی ها و اسباب و اثاثیه نقش مهمی دارد.شیشه در مواردی چون تولید ظروف آزمایشگاهی مانند لوله های آزمایش، فنجان، استوانه مدرج، لامپهای فلورسنت، تلویزیون، مانیتور کامپیوتر، شیشه های تزئینی و پشم شیشه کاربرد دارد.همچنین پودر سیلیس برای تولید عایق های پشم شیشه و تقویت الیاف شیشه مورد استفاده قرار میگیرد.