ما تولید کننده گریدهای مختلف با خلوص بالا،و ماسه FRAC با مشخصات نفوذپذیریAPI (موسسه نفت آمریکا) هستیم . شکست هیدرولیک در فرآیند ایجاد کانال در سنگ سخت با تزریق مایع شکننده تحت فشارانجام میگیرد.، که اجازه می دهد تا سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز طبیعی به خوبی به خارج و داخل سنگ نفوذکنند. مایع شکننده معرف یک می باشدproppant؛ که کانال باز نگه داشته شود و با وجود فشار بسیار بالای در اطراف سنگ ها به گازها اجازه حرکت می دهد.
برخی از اندازه / دانه بندی ماسه FRAC ما به شرح زیر است:

۱۶/۳۰, ۱۲/۲۰, ۸/۱۶, ۲۰/۴۰, ۴۰/۷۰, ۳۰/۵۰