ما تولیدکننده ماسه سیلیس با کیفیت بالا ، برای شکستن حلقه چاه های نفت و گاز طبیعی هستیم که به دلیل قدرت، کروی بودن و دانه بندی دقیق قادر به تحمل مقدار زیادی فشار در طول فرایند شکست می باشد.. سختی ماسه سیلیس و یکپارچگی ساختارکلی آن ترکیبی ارائه میدهد که مقاومت مورد نیاز برای تحمل فشارهای بالا در چاه های عمیق را دارا می باشد.
ما ماسه سیلیس با بهترین کیفیت را برای صنعت چاه های نفت پردازش می کنیم که در حفاری ها در اندازه های مختلف و درجه بندی مورد نیاز مشتری مورد استفاده قرار میگیرد .