ماسه سیلیس سرامیک و فرآوردهای نسوز

 

پودر سیلیس جزء اساسی لعاب و فرمولاسیون انواع محصولات سرامیکی، از جمله کارد و چنگال، ظروف بهداشتی، کاشی دیوار و کف است.
محصولات سیلیس همچنین به عنوان سنگدانه اولیه در دو شکل و به صورت یکپارچه و نسوز به منظورایجاد مقاومت در برابر دمای بالا و حمله اسیدی کوره های صنعتی استفاده می شود.